Raport

  Raport 2020

  Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Akademos asigură, conform standardelor de calitate, servicii de informare, găzduire, asistență medicală (supravegherea și menținerea sănătății, medicație, igiena și controlul infecțiilor) asistență socială, reintegrare, recuperare și reabilitare prin programe individualizate și de grup, în funcție de nevoile individuale ale fiecărui beneficiar. Capacitatea la momentul actual este de 40 de paturi.

  În anul 2020 au fost soluționate 10 dosare sociale. Pe parcursul activității anului a fost înregistrat 1 deces.

  Centrul deține următoarea organigrama: doi medici un asistent medical, trei infirmiere, un coordonator de îngrijire, un asistent social, un șef de centru, un președinte asociație

  Au fost organizate următoarele evenimente de socializare : zile de naștere, activități de socializare, meloterapie, terapie ocupațională, terapie de recuperare pentru menținerea autonomiei și a mobilității fizice, consiliere spirituală.

  Centrul promovează parteneriate şi colaborări bazate pe beneficiul reciproc în activităţile desfăşurate, transparenţă şi corectitudine în informaţiile furnizate.

  Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice promovează principiile incluziunii și diversităţii atât în ceea ce priveşte angajaţii săi, cât şi în ceea ce priveşte beneficiarii serviciilor furnizate.